CZ  |  ENG  |  RUS
Společnost EGP INVEST, spol. s r.o. zajišťuje projektové práce a služby v oboru investiční výstavby, rekonstrukcí, modernizací a inovací staveb v České republice a v zahraničí. Společnost se specializuje především na oblast jaderné a klasické energetiky. Své služby nabízí i v dalších oblastech jako je teplárenství, petrochemie, průmyslové a vodohospodářské stavby a energetická díla z obnovitelných zdrojů. EGP INVEST, spol. s r.o. je stoprocentní dceřinou společností ÚJV Řež, a.s., a je tedy součástí uskupení firem tvořící Skupinu ÚJV.člen Skupiny ÚJV
     Projektová
   činnost     Inženýrská
   činnost


   Profil společnosti
   Výroční zpráva
   Certifikáty
   PV IRC MBIR

  • V rámci projektové činnosti vytváříme veškerou dokumentaci k územnímu řízení a stavebnímu povolení. Naší stěžejní činností je tvorba realizační dokumentace včetně skutečného provedení, vlivu stavby na životní prostředí apod. Dodáváme taktéž dokumentaci provozní.
  • Zabezpečujeme vytváření podnikatelského záměru, zajištění veškerého legislativního řízení pro realizaci stavby, autorský a technický dozor pro zajištění kolaudačního řízení, zkušební provoz a trvalé užívání.
  • Zajišťujeme koordinační činnost složitých technologických celků včetně 3D.
  • Zabezpečujeme konzultantskou, poradenskou a servisní činnost pro tuzemské a zahraniční investory.


01.06.2017

VZÚ Plzeň oslavil 110 let od založení

Naše sesterská společnost ze Skupiny ÚJV Výzkumný a zkušební...


 

 Archiv aktualit© 2010 EGP INVEST, spol. s r.o.  |  Design Bizmark 
TOPlist


Úvodní strana