EGP INVEST, spol. s.r.o. Uherský Brod přechází na ÚJV Řež, a. s., divize ENERGOPROJEKT PRAHA.

 

 

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás tímto informovat o organizační změně ve skupině ÚJV. Projektové a inženýrské kapacity naší dceřiné společnosti EGP INVEST, spol. s.r.o., IČO: 163 61 679, se sídlem Ant. Dvořáka 1707, 688 01 Uherský Brod, se k 1.7. 2017 slučují s ÚJV Řež, a. s., divize ENERGOPROJEKT PRAHA. Práva a povinnosti vztahující se k této části EGP INVEST, spol. s.r.o. přechází na:

 

ÚŘV Řež, a. s.

se sídlem Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec

zapsána v obchodní, rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1833

IČO: 46356088, DIČ: CZ46356088

 

Ve Slovenské republice pokračují obchodní aktivity prostřednictvím nové pobočky

ÚJV Řež, a. s. – organizačná zložka Slovensko, IČO: 50 913 298 se sídlem Hviezdoslavova 225, 917 01 Trnava, Slovenská republika.

Ředitelkou divize ENERGOPROJEKT PRAHA je Lucie Židová, funkci obchodního ředitele divize bude vykonávat Jiří Holub.

I nadále pro Vás budeme zajištovat projektové a inženýrské služby podle Vašich požadavků s důrazem na kvalitu plnění. Personální zajištění inženýrských a projektových kapacit zůstává ve stejném složení se zachováním detašovaných pracovišť v Praze, Uherském Brodě, Dukovanech a Trnavě.

 

Více informací o našich službách najdete zde.